lieng offline - cào tố - bài 3 cây- liêng 3 lá - GameLoop chính thức

Thông Báo Nghỉ Tết Dương Lịch 2023

Trường Trung Cấp Hồng Hà – Phòng Tổ Chức Hành Chính

Căn cứ kế hoạch làm việc, đào tạo năm học 2022- 2023

Nhà trường thông báo thời gian nghỉ tết dương lịch năm 2023 như sau:

  • Thời gian nghỉ tết dương lịch: 02 ngày: Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 02/01/2023
  • Học sinh sinh viên đi học lại theo thời khóa biểu từ ngày từ ngày 03/01/2023
  • Cán bộ nhân viên các phòng ban đi làm lại từ ngày 03/01/2023

Trong thời gian nghỉ tết dương lịch nếu phụ huynh, học sinh có bất cứ vấn đề gì cần giải quyết vui lòng gọi điện thoại qua các số Hotline của trường để được hỗ trợ./.